Tell me when you hear my heart stop, there's a possibility I wouldn't know
Ge mig ingenting, jag kommer stöta bort dig. Ge mig ingenting, jag kommer kasta det. Ge mig ingenting, jag kommer förstöra det. Ge mig ingenting, jag kommer missbruka det. Ge mig ingenting överhuvudtaget, jag vill inte ha det.
Vill inte ha det så, men det finns inget annat. Jag är fast, men jag är vilse. Vill gå, men jag kan inte. Vill stanna, men det funkar inte. Ser meningen, ser livet, ser sanningen i ögat, ser demonerna på avstånd. När jag blundar är avståndet borta och kriget börjar. Det oändliga kriget mellan ont och gott. Så länge kriget existerar ligger jag här mittemellan verkligheten. Kommer upp ibland när det goda har övertaget, men sjunker djupare när det goda inser att det onda alltid har makten. Det är en ständig kamp om makt. Önskar att det kunde ta slut, om det goda bara kan förstå att det är hopplöst så skulle allting ta slut. Mina lungor skulle kollapsa och blodet skulle rinna ur mig på några minuter. Det liv som ni kallar mitt skulle vara slut. Jag skulle äntligen få vila. Låt det onda vinna. Sluta nu. Jag vill inte. Jag ser inget mer, jag slutar andas. Här och nu. Lägger mitt liv i demonernas händer. Se till att vinna nu. Ingen skulle bry sig om hundra år.
Allmänt | | Kommentera |
Upp